Historisch Alkmaar

Historie Alkmaar
De nederzetting Alkmaar dateert uit de 10e eeuw. Op een hoog gelegen zandrug ontstond destijds een bescheiden dorpje rondom een houten kapel. Het is de plek waar tegenwoordig de Grote Kerk staat. De hoge zandgronden waarop Alkmaar lag, waren omgeven door water en moerassen en daaraan ontleent de stad haar naam: voorheen heette zij namelijk Alk-meer ofwel modderwater.

De burcht op het stadswapen is ontleend aan een kasteel dat in de 11e eeuw Alkmaar verdedigde: kasteel Torenburg. Het kasteel lag ongeveer op de hoogte van de huidige Friesebrug en is in de 14e eeuw verdwenen.

Alkmaar werd een stad toen het bestuur in 1254 stadsrechten verkreeg door Koning Willem II die Alkmaar gebruikte als vestingstad en uitvalsbasis in de strijd tegen de West-Friezen. In 2004 is dat feit feestelijk herdacht. De stad had het recht zich te verdedigen en legde daarom stadsmuren aan. Buiten de stad kwamen burchten te liggen (nu Oudorp), die uiteindelijk onderdeel vormden van de Westfriese Omringdijk. Hiermee werden de opstandige West-Friezen in de 13e en 14e eeuw in bedwang gehouden.

Alkmaar groeide in omvang en op het financiële gebied. Het werd al snel een belangrijk handelscentrum van de regio en de stad beleefde in de 16e en 17e eeuw haar gouden tijden.

Alkmaar: De Stadswal
Onder dreiging van het naderende leger van Alva werd in 1573 gehaast begonnen met de verbetering van de oorspronkelijke stadsmuren in Alkmaar. Naar “modern” Italiaans ontwerp werden aarden wallen met grote aarden bolwerken, of bastions, aangelegd gecombineerd met brede Hollandse singelgrachten. De zuidelijke en westelijke wallen waar de vierdaagse wandelaars de laatste dag hun intocht lopen, waren binnen drie maanden voltooid. Toen men aan de noordzijde wilde beginnen, verschenen de Spanjaarden die het begin van het Spaanse beleg inluidden. Uiteindelijk werden de aanvallen van de Spanjaarden meerdere malen afgeslagen en dropen ze langzaamaan af. Op 8 oktober bleken ze definitief vertrokken; Alkmaar de victorie.

De Alkmaarse Kaasmarkt
De vrijdagse Kaasmarkt op het Waagplein vormt een prominent onderdeel van de Alkmaarse bedrijvigheid. Sinds 1365 worden hier al kazen gewogen en lang werd gedacht dat het kaasdragersgilde sinds 1622 zou bestaan. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat de oudst bekende “Ordonnantie op de kaasdragers” al van zondag 17 juni 1593 dateert. Sindsdien wordt de kaasmarkt van de eerste vrijdag in april tot de eerste vrijdag in september van 10.00 tot 12.30 uur gehouden. De markt gaat onder alle weersomstandigheden door.

De markt is een serieuze aangelegenheid voor producent en handelaar en een boeiend schouwspel voor de honderdduizenden bezoekers, die dit evenement jaarlijks bezoeken. Voordat de toeschouwers de handel in het “Hollands goud” kunnen bekijken, hebben de kaaszetters onder leiding van de marktmeester ’s morgens in alle vroegte al 30.000 kazen in lange rijen op het Waagplein gezet. Het keuren, bekloppen en proeven door de keurmeesters, het loven en bieden van de handelaren en het wegen van de kazen door de kaasdragers in het Waaggebouw, vormen in feite het sluitstuk van de vrijdagse kaasmarkt.

Benieuwd naar wat Alkmaar nog meer te bieden heeft? Klik dan hier!